İçerik Slayt
PROJE & UYGULAMA

Engelli İzli ve Klavuz Yol

Hissedilebilir Yüzey Nedir?

Hissedilebilir yüzey; görme engelli bireylerin gelişmiş olan dokunma duyularına hitap eden, ve engelli bireylerin yönlendirilmesini ve amaçlarına ilişkin yön değiştirmesini sağlayan, fiziksel çevrede yer alan engeller konusunda uyaran, özel olarak tasarlanmış kabartmalı yüzey malzemesidir.

Hissedilebilir yüzey, görme engelli bireylerin bulundukları konumdaki ve/veya istikametlerindeki muhtemel tehlikelere karşı bireyleri uyarır ve görme engelli bireylerin emniyetli bir şekilde varmak istedikleri noktaya ulaşmalarını sağlar.

Hissedilebilir Yüzeyin Genel Özellikleri Nelerdir?

• Hissedilebilir Yüzey doğru ve güvenli bir şekilde yönlendirmeli,

• Bireyleri etrafındakiler hakkında bilinçlendirmeli,

• Bireyler tarafından rahatlıkla hissedilebilmeli,

• Diğer bireyleri rahatsız etmemeli,

• Beyaz bastonla rahatlıkla hissedilebilir olmalı,

• Zıt renkleri ile az gören bireyler tarafından rahatlıkla fark edilebilmeli,

• Hissedilebilir yüzey uygulaması basit ve sürekli olmalı,

• Düzgün, güvenli ve engelsiz olmalı, güzergahında engeller bulunmamalıdır.